Με οδηγό την Ποιότητα

LOGISCOOP

| ISO9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και εγκατάσταση για τη μελέτη και εγκατάσταση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015

για τη διανομή φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων