Με οδηγό την Ποιότητα

LASERLINE CLINICS

| ISO9001:2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαγνωστική Μελέτη Λειτουργίας στα Πρότυπα Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO9001:2000 σε όλο το δίκτυο της Εταιρίας για τις υπηρεσίες μεταμόσχευσης μαλλιών και αποτρίχωσης.
 

Κατηγορία:Πρότυπο ISO9001:2000