Με οδηγό την Ποιότητα

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ A.Τ.E.

| ISO9001:2000.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2000.
 
Πιστοποίηση: Νοέμβριος 2007
 
Υπηρεσία: ISO9001:2000