Με οδηγό την Ποιότητα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

| Αξιολόγηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

Αξιολόγηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου

Ολοκλήρωση: Φεβρουάριος 2011