Με οδηγό την Ποιότητα

ΚΤΕΟ Π.Ε. Λευκάδας

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn) και Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn), συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP

Πιστοποίηση (ISO9001): 3ος/2013

2. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn) και Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn), συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP

Πιστοποίηση (ISO9001): 4ος/2015