Με οδηγό την Ποιότητα

ΚΤΕΟ Π.Ε. Κέρκυρας

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn) και Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn), συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP

Πιστοποίηση (ISO9001): 2ος/2013