Με οδηγό την Ποιότητα

ΚΟΥΜΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

| ISO9001:2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2000.
 
Πιστοποίηση : Απρίλιος 2004
 
 

Υπηρεσία:ISO9001:2000