Με οδηγό την Ποιότητα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

| ΕΛΟΤ 1429

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429.
Ολοκλήρωση : Νοέμβριος 2009

Κατηγορία:ΕΛΟΤ 1429