Με οδηγό την Ποιότητα

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Παθολόγος - Ογκολόγος Μιχάλης Καραμούζης πιστοποίηση του Ιατρείου του σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008.

Πιστοποίηση : Απρίλιος 2013