Με οδηγό την Ποιότητα

ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκπαίδευση στην Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008.
 
Πιστοποίηση: Δεκέμβριος 2011