Με οδηγό την Ποιότητα

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ

|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παροχή Τεχνικών Συμβουλών, Αναλύσεις , Μετρήσεις, Δοκιμές για την Παραγωγή και Εμπορία Χημικών Προϊόντων για Επιφανειακή Κατεργασία Μεταλλικών και μη Αντικειμένων.
 
Πιστοποίηση : Ιούνιος 2007