Με οδηγό την Ποιότητα

ΙΣΤΟΣ Ε.Π.Ε.

| ISO9001:2008.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008.
 
Πιστοποίηση: Νοέμβριος 2011
 

Υπηρεσία:ISO9001:2008

www.istos-lab.gr