Με οδηγό την Ποιότητα

INTERPLANTS

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 αναφορικά με την παραγωγή & εμπορία καλλωπιστικών φυτών (θάμνοι - δέντρα) και ειδών κήπου

Πιστοποίηση : Μάρτιος 2014