Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Βαρδακώστας

| ISO/IEC17020,ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων

Επέκταση Διαπίστευσης (ISO/IEC17020): 11ος/2010

2. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn), Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn) συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP και Δικύκλων

Πιστοποίηση (ISO9001): 11ος/2012