Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Τρικάλων

| ΕΛΟΤ ΕΝ 45004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn)

Διαπίστευση (ΕΛΟΤ ΕΝ 45004): 11ος/2004