Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Θριασίου Πεδίου

| ISO/IEC17020,ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn) και Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn) συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP

Διαπίστευση (ISO/IEC17020): 4ος/2011

2. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn) και Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn) συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP

Πιστοποίηση (ISO9001): 7ος/2012