Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Σκάλας Λακωνίας

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn) και Δικύκλων

Πιστοποίηση (ISO9001): 11ος/2014