Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Σάμου

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn) και Δικύκλων

Πιστοποίηση (ISO9001): 11ος/2012