Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Ρεθύμνης

| ISO/IEC17020,ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn)

Διαπίστευση (ISO/IEC17020): 2ος/2008

2. Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn)

Επέκταση Διαπίστευσης (ISO/IEC17020): 4ος/2011

3. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn) και Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn)

Πιστοποίηση (ISO9001): 8ος/2012

4. Επέκταση Πεδίου Πιστοποίησης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ADR/ATP και δικύκλων

Επέκταση Πιστοποίησης (ISO9001): 7ος/2013