Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Πήγασος

| ISO/IEC17020,ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn) στην έδρα του Φορέα στο Καματερό Αττικής

Διαπίστευση (ISO/IEC17020): 5ος/2009

2. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn) στην έδρα του Φορέα στο Καματερό Αττικής

Πιστοποίηση (ISO9001): 5ος/2013

3. Επέκταση Πεδίου Πιστοποίησης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Δικύκλων στο υποκατάστημα του Φορέα στο Περιστέρι Αττικής

Επέκταση Πιστοποίησης (ISO9001): 10ος/2013