Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Παπαδόπουλος

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn) και Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn), συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP

Πιστοποίηση (ISO9001): 4ος/2014

2. Επέκταση Πεδίου Πιστοποίησης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου και Δικύκλων

Επέκταση Πιστοποίησης (ISO9001): 2ος/2015