Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Παλλήνης

| ISO/IEC17020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn)

Διαπίστευση (ISO/IEC17020): 5ος/2009