Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Ναυπάκτου

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn), Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn) και Δικύκλων

Πιστοποίηση (ISO9001): 4ος/2014