Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Ν. Ηρακλείου

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Υποστήριξη Εγκατεστημένου Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn), Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn) συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP και Δικύκλων

Έργο σε Εξέλιξη