Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Λέσβου

| ISO/IEC17020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn)

Διαπίστευση (ISO/IEC17020): 3ος/2011

2. Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Δικύκλων

Επέκταση Διαπίστευσης (ISO/IEC17020): 3ος/2012