Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Ισθμού

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn) και Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn), συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP

Πιστοποίηση (ISO9001): 10ος/2013

2. Επέκταση Πεδίου Πιστοποίησης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου και Δικύκλων

Επέκταση Πιστοποίησης (ISO9001): 10ος/2014