Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ GPS

| ISO/IEC17020,ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn) στο υποκατάστημα του Φορέα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Επέκταση Διαπίστευσης (ISO/IEC17020): 8ος/2009

2. Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn) στο υποκατάστημα του Φορέα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Επέκταση Διαπίστευσης (ISO/IEC17020): 12ος/2010

3. Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ADR/ATP

Επέκταση Διαπίστευσης (ISO/IEC17020): 5ος/2011

4. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών:

·         Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn) στην έδρα του Φορέα στις Σέρρες

·         Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn) και Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn) συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP στο υποκατάστημα του Φορέα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση (ISO9001): 4ος/2013

5. Επέκταση Πεδίου Πιστοποίησης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Δικύκλων στο υποκατάστημα του Φορέα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Επέκταση Πιστοποίησης (ISO9001): 8ος/2013

6. Επέκταση Πεδίου Πιστοποίησης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn), συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP και Δικύκλων στην έδρα του Φορέα στις Σέρρες

Επέκταση Πιστοποίησης (ISO9001): 4ος/2014