Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ euroΚΤΕΟ

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1. Υποστήριξη Εγκατεστημένου Συστήματος Ποιότητας (ISO9001) για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn) και Δικύκλων

Έργο σε Εξέλιξη