Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Έδεσσας

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn)

Πιστοποίηση (ISO9001): 10ος/2014

2. Επέκταση Πεδίου Πιστοποίησης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου και Δικύκλων

Πιστοποίηση (ISO9001): 4ος/2015