Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Autotest Ιωαννίνων

| ISO/IEC17020,ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn)

Διαπίστευση (ISO/IEC17020): 7ος/2006

2.Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn), συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP και δικύκλων

Επέκταση Διαπίστευσης (ISO/IEC17020): 4ος/2011

3.Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn), Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn), συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ADR/ATP και δικύκλων

Πιστοποίηση (ISO9001): 8ος/2013