Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Autodiagnosis

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Υποστήριξη Εγκατεστημένου Συστήματος Ποιότητας (ISO9001) για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn)

Έργο σε Εξέλιξη