Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Autoδιάγνωση

| ISO/IEC17020,ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn), Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn) και δικύκλων

Διαπίστευση (ISO/IEC17020): 3ος/2011

2. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών (≤3.5tn), Βαρέων Οχημάτων (>3.5tn) και δικύκλων

Πιστοποίηση (ISO9001): 2ος/2013

3. Επέκταση Πεδίου Πιστοποίησης στην Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ADR/ATP

Επέκταση Πιστοποίησης (ISO9001): 8ος/2013