Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.ΚΤΕΟ Αγίου Νικολάου

| ISO9001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι.ΚΤΕΟ Αγίου Νικολάου

1. Μελέτη και Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας (ISO9001) για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (≤3.5tn) και Δικύκλων

Πιστοποίηση (ISO9001): 11ος/2012