Με οδηγό την Ποιότητα

ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΕΙΑ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ηχοδιαγνωστική Τομογραφία.

Η καινοτομία στην απεικόνιση σύντομα θα φέρει την πιστοποίηση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008.

Μελέτη και εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας Σύμφωνα με το πρώτυπο ISO9001:2008