Με οδηγό την Ποιότητα

Ι.Ε.Κ.Ε.Π

| ΕΛΟΤ 1429:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας.