Με οδηγό την Ποιότητα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ

| Υλοποίηση μελέτης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  ΙΚΥ

Υλοποίηση μελέτης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου

Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2007