Με οδηγό την Ποιότητα

ICI - IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου που σχετίζονται με υλοποίηση κλινικών μελετών

 

Πιστοποίηση : Ιούλιος 2014

 

Υπηρεσία:  ISO9001:2008

 

www.ici-trials.gr