Με οδηγό την Ποιότητα

ΧΗΜΙΚΟ KAI ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ KAI ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ

| ISO 9001:2008, ISO 17025:2005

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΗΜΙΚΟ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ

Μελέτη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με:

  • Το πρότυπο ISO 9001:2008 σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του Εργαστηρίου
  • Το πρότυπο ISO 17025:2005 για τη διαπίστευση του Εργαστηρίου για συγκεκριμένες δοκιμές

Έργο σε εξέλιξη