Με οδηγό την Ποιότητα

Γ.Ν.ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη, Εγκατάσταση και Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO9001:2008 στην Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου

Πιστοποίηση Ιούλιος 2012