Με οδηγό την Ποιότητα

Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» - ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

| ISO 9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008 στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Νοσοκομείου

 

Πιστοποίηση : Ιούλιος 2016

www.papageorgiou-hospital.gr