Με οδηγό την Ποιότητα

Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

| ISO15189:2012 & ISO15224:2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη, εγκατάσταση & εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO15189:2012 στα κλινικά εργαστήρια και ISO15224:2012 στη Β' κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νοσημάτων του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.


http://www.papageorgiou-hospital.gr


Κατηγορία:Πρότυπο ISO15189:2012 & ISO15224:2012