Με οδηγό την Ποιότητα

Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

| πρότυπο ISO15189:2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και εφαρμογή Πρότυπου Διαχείρισης Ποιότητας κλινικού εργαστηρίου (τμήματος Ανοσολογίας -Ιστοσυμβατότητας) κατα ISO15189:2012.
 

Κατηγορία:πρότυπο ISO15189:2012