Με οδηγό την Ποιότητα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 στην Ορθοπεδική Κλινική, στο Αιματολογικό & Μικροβιολογικό Εργαστήριο & στο Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας & Εκπαίδευσης.
 
Πιστοποίηση : Μάρτιος 2015
 
Κατηγορία:ISO9001:2008