Με οδηγό την Ποιότητα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
 
Πιστοποίηση : Απρίλιος 2006
 
Κατηγορία:ISO9001:2008