Με οδηγό την Ποιότητα

Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

| ISO9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγκατάσταση & εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 στην Ν.Υ. Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου.
 

http://www.agsavvas-hosp.gr/


Κατηγορία:πρότυπο ISO9001:2015