Με οδηγό την Ποιότητα

F & M Feed

| ISO9001:2015, ISO13485:2012, ΥΑ1348:2004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Mετάβαση στο εφαρμοζόμενο σύστημα ISO9001:2015, εγκατάσταση Συστήματος ISO13485:2012 και εγκατάσταση Υπουργικής Απόφασης ΥΑ1348:2004

 

Κατηγορία: ISO9001:2015

                   ISO13485:2012

                   ΥΑ1348:2004