Με οδηγό την Ποιότητα

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας EMRI Α.Ε.

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 για τις δραστηριότητες της Εταιρίας που σχετίζονται με προγράμματα υποστήριξης ασθενών και διαχείρισης κλινικών μελετών

 

Πιστοποίηση : Δεκέμβριος 2014