Με οδηγό την Ποιότητα

ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

| πρότυπο ISCC EU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISCC EU.

 

Πιστοποίηση: Αύγουστος 2016

 

http://www.eykalipsis.gr