Με οδηγό την Ποιότητα

EYENET - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΙΝΑΚΗΣ

| ISO9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και εγκατάσταση Συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 στο Ιατρείο του Αλέξανδρου Ψινάκη με πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών στο τομέα της Διαγνωστικής & Επεμβατικής Οφθαλμολογίας