Με οδηγό την Ποιότητα

EYENET - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΙΝΑΚΗΣ

| ISO9001:2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 στο Ιατρείο του Αλέξανδρου Ψινάκη με πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών στο τομέα της Διαγνωστικής & Επεμβατικής Οφθαλμολογίας

Έργο σε εξέλιξη