Με οδηγό την Ποιότητα

EUROMEDICA - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

|

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μελέτη & Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 σε:
  • Παθολογικό & Χειρουργικό Τομέα ( Πιστοποίηση : Ιούλιος 2009 ).

 

  • Σύνολο Δραστηριοτήτων & Τομέων Κλινικής ( Πιστοποίηση : Ιούλιος 2010 )

 

Έργο σε συνεργασία με την Alpha Plan - www.aplan.gr